Holcim pokazuje kako smanjiti broj ozljeda na radu

LafargeHolcim

Fotografije o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja snimljene u Holcimu.
0

Visokorizične aktivnosti ne moraju uvijek značiti i veći broj ozljeda na radu pokazuje primjer tvrtke Holcim, dio svjetske LafargeHolcim Grupe koja se bavi proizvodnjom cementa. U Hrvatskoj djeluje na 9 lokacija i zapošljava 296 radnika, a može se pohvaliti periodima dužim od 1000 dana bez ozljeda na radu. Visok stupanj sigurnosti nije slučajan pa smo zamolili Sebastijana Milotića, Holcimovog stručnjaka zaštite na radu za razgovor i upoznavanje s uvjetima u kojima se provodi zaštita na radu.

Smanjenje ozljeda na raduInfo centar i certifikatiPrivlačno radno okruženje
 • Kakvi su standardi u Holcimovim tvrtkama u Hrvatskoj?

Proces proizvodnje i održavanja svakodnevno donosi visokorizične aktivnosti i potencijal za nastanak ozljede na radu je velik. Stoga je zdravlje i sigurnost apsolutni prioritet u LafargeHolcim Grupi. U Hrvatskoj smo usklađeni prije svega sa zakonskom regulativom iz područja zaštite na radu, a dodatno i s brojnim standardima LafargeHolcim Grupe kojima nastojimo sva naša radna mjesta učiniti sigurnima za rad.

Naše nam načelo naglašava da smo dužni osigurati zdrava i sigurna radna mjesta težeći nultom riziku za naše radnike, podizvođače i posjetitelje. Primjenjujemo standarde i smjernice zaštite na radu, osiguravamo potrebna sredstva i obuku te mjerimo učinak. Dakle, kada je riječ o zaštiti zdravlja  i sigurnosti na radu, ne pravimo razliku između naših zaposlenika i vanjskih izvođača radova na našim lokacijama.

U tvornici cementa koja ima najviše zaposlenika s velikim smo trudom u dva navrata uspjeli ostvariti preko 1.000 dana, a kamenolom u Plovaniji trenutno broji skoro 1.100 dana bez ozljede na radu. Međutim u 2015. godini smo na žalost imali dvije ozljede na radu s izgubljenim vremenom, dok smo 2014. također zabilježili dvije ozljede na radu s izgubljenim vremenom naših radnika.

Učinak se mjeri na svim razinama zaposlenja, a odnosi se na reaktivne indikatore koji se izračunavaju u odnosu na broj zaposlenih i odrađene sate te na aktivne indikatore koji se odnose na proaktivne akcije iz zaštite na radu kao što su obavezne kratke radionice na temu iz zaštite na radu, provedba internog nadzora te obrada stvarnih incidenata iz LafargeHolcim Grupe kako bismo osigurali da se isto ne bi ponovilo i nama.
Zadnje ozljede na radu vanjskih izvođača radova dogodile su se početkom 2014. godine, radilo se o dvije lakše ozljede na radu.

Kod svih ozljeda na radu provedena je detaljna istraga i provedene su kontrolne mjere kako se isti ili slični slučajevi više ne bi dogodili.

Standardi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Holcimu u Hrvatskoj su isti kao i u ostalim LafargeHolcimovim jedinicama  u svijetu, a  implementacija je na visokom nivou što su pokazali brojni provedeni auditi (pregledi) od strane naše Grupe. U Hrvatskoj uvijek naglašavamo da su naši zaposlenici naša najveća vrijednost pa je tako i kod pravila za zdravlje i sigurnost na radu gdje svi zaposlenici sa svojim prijedlozima za poboljšanja i kulturom izvješćivanja potencijalnih opasnosti aktivno sudjeluju u stvaranju sigurnijih radnih mjesta.

Učinak se mjeri na svim razinama zaposlenja, a odnosi se na reaktivne indikatore (broj ozljeda na radu, mjera izgubljenog vremena zbog ozljede – LTIFR i mjera izgubljenog vremena uzimajući u obzir ozbiljnost ozljede – LTISR) koji se izračunavaju u odnosu na broj zaposlenih i odrađene sate te na aktivne indikatore koji se odnose na proaktivne akcije iz zaštite na radu kao što su obavezne kratke radionice na temu iz zaštite na radu, provedba internog nadzora te obrada stvarnih incidenata iz LafargeHolcim Grupe kako bismo osigurali da se isto ne bi ponovilo i nama.

Osim ozljeda na radu s izgubljenim vremenom vode se još i podaci o nastalim ozljedama na radu koje su prošle samo s medicinskim tretmanom, podaci o nastalim potencijalnim opasnostima (nezgodama) na radu, a svi nastali incidenti mogu se okarakterizirati i kao „kritični incidenti“ ako je uslijed njihovog nastanka moglo doći do ozbiljnog utjecaja na zdravlje radnika ili do smrtnog slučaja.

U ovom trenutku naše lokacije u Hrvatskoj posluju s izvanrednim rezultatima. Uz već spomenuti rekord kamenoloma u Plovaniji, imamo kamenolom u Šumberu sa 660 dana bez ozljede na radu, tvornica betona u Karlovcu s preko 1.760 dana bez ozljede na radu, tvornica cementa u Koromačnu s više od 200 dana bez ozljede i tako redom.

 • Što znače četiri zvjezdice za sigurnost? Kako se na vanjske izvođače primjenjuju direktive Contractor Safety Management kada je riječ o radu na visini, u zatvorenim prostorima, u sigurnosti pri radu s električnom strujom, internim transportom… ? Kakva je procedura koju svi prolaze prije nego što počnu raditi?

Velika prednost Holcima u Hrvatskoj je što smo dio LafargeHolcim Grupe, koja ulaže puno vremena i truda da se prema zdravlju i sigurnosti odnosimo na proaktivni način. Kroz takvu proaktivnost u smanjenju ili potpunom uklanjanju rizika, dolaze brojne inicijative u kojima su sudjelovali i naši zaposlenici i dobavljači.

Četiri zvjezdice za sigurnost su priznanje koje je proizašlo kao rezultat vrlo opsežnog audita provedenog u Hrvatskoj još 2010. i 2011. godine gdje je procijenjeno da smo implementirali 89% elementa za sprečavanje smrtnih stradanja i upravljanje ugovornim izvođačima radova.

Općenito, kako bi se osigurala sigurna radna mjesta za naše zaposlenike i vanjske izvođače radova, u Holcimu je implementirano 13 elemenata za sprečavanje smrtnih stradanja (eng: Fatality Prevention Elements – FPE) koji su definirani i implementirani po područjima u kojima se događalo najviše nesreća u LafargeHolcim Grupi:

 • FPE #1   Rad na visini
 • FPE #2   Izolacija i zaključavanje
 • FPE #3   Vozila i sigurnost u prometu
 • FPE #4   Sigurnost kod električne struje
 • FPE #5   Ograđivanje strojeva
 • FPE #6   Rad u zatvorenom prostoru
 • FPE #7   Obrada u toplom stanju
 • FPE #8   Kopanje i Iskopavanje
 • FPE #9   Dizanje i podupiranje tereta
 • FPE #10 Rad pored vode
 • FPE #11 Sigurnost kod željezničkog prometa
 • FPE #12 Kamenolomi i otvorene deponije
 • FPE# 13 Izlaganje vrućim materijalima, površinama i plinovima

Svaka od navedenih direktiva za implementaciju zahtijeva niz provedenih akcija: od procjene rizika, treninga, održavanja, nabave do pripravnosti u izvanrednim situacijama i audita.

Nadalje, Direktiva „Contractor Safety Management“ omogućuje nam upravljanje ugovornim izvođačima radova tako da se kvaliteta i zaštita zdravlja i sigurnost na radu u tom segmentu digne na puno veću razinu nego kada se slijede samo propisana osnovna pravila zaštite na radu.

Primjerice u tvornici cementa u Koromačnu tijekom remonta se nalazi oko 200 vanjskih izvođača radova. Pristup sigurnom sistemu rada započinje već u fazi nabave gdje se kao vanjski izvođači radova odabiru samo kvalificirani izvođači radova, a kategoriziraju se u odnosu na njihove djelatnosti prema malom, srednjem i visokom riziku.

U tom se dijelu već od svih izvođača radova traže njihova procjena rizika, uvjerenja i svjedodžbe o kompetencijama radnika, te potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispravnost svih strojeva i uređaja (s povećanom opasnošću) koji će se koristiti na radilištu.

Sklapanjem ugovora već se definiraju sva pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koje vanjski izvođači moraju provoditi na lokaciji, a to se formalizira potpisivanjem posebnih smjernica.

Izvođači kod kojih se primijeti sustavno kršenje propisanih pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu više neće biti uzimani u obzir za daljnje poslove.
Dolaskom na lokaciju provodi se uvodna obuka o opasnostima na lokaciji, a neposredno prije početka posla vrši se analiza radnog zadatka kako bi se s radnicima utvrdile opasnosti i kontrolne mjere povezane s aktivnosti koja će se provoditi. Kroz cijeli proces nadzire se nad primjena pravila zaštite na radu u kombinaciji s redovnom dnevnom i tjednom koordinacijom s voditeljima vanjskih izvođača radova.

Posebna se pozornost pridodaje i kraju radova kada se provjerava jesu li nastale nekakve nove opasnosti i može li se napraviti primopredaja pogona. Na kraju se evaluira i ocjenjuje izvođača radova, a izvođači kod kojih se primijeti sustavno kršenje propisanih pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu više neće biti uzimani u obzir za daljnje poslove.

Info centar i certifikati

 • Koliko Info centar za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pridonosi smanjenju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti? Postoji li mogućnost praćenja profesionalnih bolesti kod vanjskih izvođača?

U cilju što jednostavnije komunikacije i organizacije aktivnosti vanjskih izvođača radova, u tvornici cementa u Koromačnu je uspostavljen Info centar za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu gdje se odvijaju obuke, provjere kompetencija, sastanci i sl. s ugovornim izvođačima radova. Prostor je zamišljen kao praktična prostorija gdje vanjski izvođači radova mogu sami ažurirati svu dokumentaciju ovisno o radnicima i opremi koju imaju na raspolaganju u tvornici. U Info centru imaju na raspolaganju sve procedure i upute za rad na siguran način, razne kataloge, prikaz potrebne osobne zaštitne opreme te potrebnu dokumentaciju za provedbu uvodne obuke.

Info centar je proširen s prostorom gdje se na pokaznoj transportnoj traci može odraditi praktični dio obuke za izolaciju i zaključavanje opasne energije, upoznati radnike s pravilima za zaštitne naprave na strojevima i uređajima, uređaje za isklop u izvanrednoj situaciji, sigurno održavanje postrojenja…

Ovaj nam centar jako puno pridonosi stvaranju sigurnih i zdravih radnih mjesta jer smo njime omogućili jednostavan pristup svim potrebnim informacijama i jednostavnijoj komunikaciji s vanjskim izvođačima radova.

Za sada imamo jasnu kontrolu oko nastanka ozljeda na radu i ostalih incidenata kod vanjskih izvođača radova. Što se tiče profesionalnih bolesti, nemamo mogućnost statističkog praćenja takvih slučajeva kod njih, a da je njihova djelatnost povezana s našom lokacijom.  Uz stalni nadzor, radnici i voditelji vanjskih izvođača radova se redovito upozoravaju na važnost očuvanja zdravlja i potiču se na korištenje odgovarajuće opreme za rad na mjestima gdje eventualno postoji moguća izloženost štetnim utjecajima na zdravlje radnika kako bi se ista uklonila.

 • Holcim Hrvatska ima ISO certifikate za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i OHSAS 18001 za proizvodnju prodaju i distribuciju cementa i betona. Koliko certifikat znači zaposlenicima i partnerima i je li ga teško dobiti?

U 2015. godini smo ponovno uspješno prošli recertifikacijski audit za cjelokupni sustav upravljanja (ISO 9001, ISO 4001 i OHSAS 18001) koji sada vrijede do prosinca 2018. godine. To nam jako puno znači, jer nam sustav omogućuje jasan pristup poslu od pregleda postojećeg stanja, planiranja, rada, kontrole i stalnog usavršavanja čemu težimo. U Hrvatskoj nažalost sustavi upravljanja, pogotovo zdravljem i sigurnošću na radu možda još uvijek nisu dovoljno prepoznati kod poslodavaca kao nešto što bi donijelo znatna poboljšanja i iskorak u stvaranju sigurnijih radnih mjesta.

U LafargeHolcim Grupi zaštita zdravlja i sigurnost na radu te stvaranje kulture sigurnosti postaje sve važnija, pa je tako npr. na razini Europe dogovoreno da prilikom internih promocija na nova radna mjesta, jedan od kriterija odabira bude postignuće upravo na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Koliko to znači partnerima u Hrvatskoj? Nekima znači puno i u stalnom smo kontaktu s njima da im prenesemo iskustva te našim znanjem stvorimo dodatnu vrijednost. Međutim, općenito u Hrvatskoj, u graditeljstvu to se ne cijeni. Dovoljno je samo u medijima pročitati intervjue predsjednika Uprava hrvatskih građevinskih tvrtki u kojima navodi problem nerealno niskih cijena građevinskih radova. Ili da postavimo pitanje: da li ste vidjeli da se u sklopu javne nabave za građevinske radove u odabir dobavljača uključuju i kriteriji zaštite na radu? To je problem o kojem treba razgovarati.

 • Je li Holcim među najprivlačnijim i najcjenjenijim u industrijskoj grani?

Jedan od ključnih faktora u razvoju dobrog sustava zdravlja i sigurnosti na radu je i razmjena dobrih i loših iskustava. Sve više nas u industriji kontaktiraju i to je jedan od dokaza da smo cijenjeni. Npr. proceduru za izolaciju i zaključavanje opasnih oblika energije kao preduvjet za sigurno obavljanje radnih zadataka uveli smo još 2006. godine i od tada istu provodimo u potpunosti u praksi s posebnom opremom koja je namijenjena samo za tu svrhu.

Od tada je popriličan broj firmi, od kojih i iz naše industrije, bio kod nas kako bi kasnije istu proceduru implementirali u svojim pogonima što nas uistinu veseli jer se provedbom te procedure direktno utječe na sigurnost radnika kod rada na postrojenju, a tehnički je to možda i najsigurnija kontrolna mjera.

Privlačno radno okruženje

Zaista se nadamo i vjerujemo da je Holcim među onim najcjenjenijim i najprivlačnijim tvrtkama jer je osim ulaganja u tehničke mjere za sigurnost u postrojenju, puno truda i aktivnosti uloženo u razvoj kulture i svjesnosti radnika prema zdravlju i sigurnosti na radu. Kod radnika koji duži niz godina imaju svoj određeni način rada i razmišljanja najteže je zapravo promijeniti kulturu i stav ali možemo reći da smo u tome uspjeli, i to se vidi kroz rezultate i povratne informacije koje dobivamo od drugih poduzeća, stručnih tijela i organizacija.

 • Stvoriti privlačnu radnu okolinu koja podrazumijeva kulturu zaštite na radu bez  ozljeda i radno mjesto koje je raznovrsno, uključivo i puno poštovanja jedan je od 6 stupova strategije LafargeHolcima. Obvezali ste se zaposlenicima i timovima ponuditi jedinstvene mogućnosti za rast, doprinos i angažman kako bi iskoristili svoj potencijal, odajući im priznanje i nagradu za izvanredan doprinos. Koliko uspijevate ostvariti nastojanja i što vam pri tome stvara najviše poteškoća?

U anonimnom ispitivanju zadovoljstva zaposlenika iz 2015. godine na tvrdnju „Zaštita na radu se ovdje smatra važnom.“ čak je 96%  naših zaposlenika odgovorilo potvrdno, što je dokaz da to nije samo priča, već da osjećaju stvarne rezultate.

Prije smo rekli da je važna kultura. U Holcimu u Hrvatskoj ciljevi iz zaštite zdravlja i sigurnosti na radu uvršteni su u godišnje ciljeve svih zaposlenika, za sve radnike i za sve razine rukovodstva što uključuje i upravu društva. I to je jedan od načina da svakoga osobno motiviramo da živi sigurnost.

Prijašnjih su se godina ti ciljevi uglavnom odnosili na reaktivne indikatore, kao što su broj ozljeda na radu, broj izgubljenih bolovanja i slično.

U posljednje dvije godine u ciljeve su uvrštene aktivni indikatori koji se odnose na provedbu kratkih tematskih i pokaznih radionica i treninga na teme iz zaštite na radu, obvezu obilaska pogona i zapažanja načina na koji ljudi rade svoj posao, te na obradu stvarno nastalih incidenata iz LafargeHolcim Grupe ili industrije sa svojim radnicima kako bi se ključne lekcije za sprečavanje nastanka takvih incidenta provele i kod nas.

Velikih je poteškoća zatim bilo kod vanjskih izvođača radova, međutim kroz detaljan način izbora izvođača radova, obuku i nadzor, ali i kroz sustav sankcija, možemo reći da smo i tu uspjeli stvoriti sigurnu radnu okolinu.
Stvoriti kulturu zaštite na radu bez ozljeda i ponuditi ljudima mogućnost za rast podrazumijeva razvoj kompetencija svih zaposlenika pa i vanjskih izvođača radova. Tako smo primjerice 2012. godine registrirali Holcim u Hrvatskoj kao trening centar Britanske organizacije „Chartered Institute of Environmental Health – CIEH“ te smo kroz dvije godine s našim ljudima koji su prošli edukaciju centra kao ovlašteni treneri odradili niz programa za razvoj kompetencija iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu po programu za dvije razine i posebno po programu za razvoj kompetencija kod provedbe procjene rizika.

Tu su i redovne vježbe pripravnosti i odziva u izvanrednim situacijama te obavezno obilježavanje Međunarodnog dana zaštite na radu 28.4. na svim našim lokacijama uz prigodne vježbe i radionice.

Najviše poteškoća stvara situacija kod ljudi koji cijeli radni vijek rade na jedan način i onda se moraju promijeniti, što ne podrazumijeva samo automatski da promijene svoj način rada, već moraju zaista shvatiti da je procjena rizika i primjena odgovarajućih kontrolnih mjera najvažniji dio njihovog radnog zadatka jer je to jedini način da se sa svake radne aktivnosti vrate u istom stanju u kojem su došli na posao. Velikih je poteškoća zatim bilo kod vanjskih izvođača radova, međutim kroz detaljan način izbora izvođača radova, obuku i nadzor, ali i kroz sustav sankcija, možemo reći da smo i tu uspjeli stvoriti sigurnu radnu okolinu.

Noviji izazov predstavljaju dobavljači transportnih usluga s kojima smo počeli raditi na sigurnom sistemu rada što je puno teže s obzirom na to da nisu na našim lokacijama, ali i tu je već odrađen niz akcija.

Jedna od njih je na primjer trening sigurne vožnje na koji su bili upućeni vozači iz naše transportne firme TransPlus d.o.o., koji su uz to prošli još niz drugih treninga iz područja zaštite na radu te pripravnosti i odaziva u izvanrednim situacijama, primili su vrlo detaljne priručnike za vozače u kojima imaju navedene sve aspekte od zaštite na radu do odnosa s kupcima, nadalje kamioni su im opremljeni sigurnosnim sustavima za rad na visini prilikom penjanja na cisternu, itd. Nadamo se da ćemo u skoro vrijeme niz dobrih praksi uspjeti pokrenuti i kod ostalih dobavljača transportnih usluga koji se nalaze u našem sustavu logistike.

Ne štedjeti na zdravlju i sigurnosti

I na kraju dolazimo i do pitanja troška svih tih aktivnosti, jer sigurno je da trošak postoji. Mi u Holcimu zdravlje i sigurnost smatramo našim prioritetom, tako da svake godine planiramo budžet. Naravno  ponašamo se pažnjom dobrog gospodara i odgovorni smo prema sredstvima koja su nam na raspolaganju. Međutim, ono što je važno je da taj trošak treba cijeniti ako poštujemo ljudsko zdravlje i život. Ako to uzmemo u obzir, kako je moguće da npr. jedinice lokalne uprave na javnim natječajima odabiru dobavljače građevinskih radova ispod stvarne cijene. Da li privatni investitori vode računa o standardima sigurnosti koji će se biti primijenjeni? Da li se ta tema uključuje u kriterije odabira? Smatramo da je i o tome potrebno razgovarati, ne samo o tehničkim mjerama poboljšanja sigurnosti jer moramo postići razinu, moramo doći do trenutka kad se na zdravlju i sigurnost neće štedjeti.

 • Grupa LafargeHolcim zapošljava 115.000 radnika u više od 90 zemalja diljem svijeta. Gdje smo u usporedbi s drugima kada je riječ o zaštiti na radu, zakonskoj regulativi, preduvjetima za zdrava i sigurna radna mjesta?

Zanimljivo je to koliko se zakonska regulativa iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu razlikuje po svijetu, tako da imamo situaciju da su standardi LafargeHolcim Grupe u nekim zemljama u kojima djeluje zapravo jedini ili najjači propisi koje te firme imaju, dok je u nekim zemljama zakonska regulativa vrlo detaljna, primjerice u Velikoj Britaniji gdje smo od njihovog sustava i mi preuzeli puno dobrih praksi, prije svega na polju procjene rizika.

Preduvjeti za zdrava i sigurna radna mjesta u Hrvatskoj su jasni, ali činjenica je da još uvijek nisu prepoznati ili se na žalost svjesno ne uzimaju u obzir među brojnim poslodavcima, ta se shvaćanja nažalost mijenjaju tek kada se dogodi neki teži slučaj nesreće na radu…

U Holcimu najviša razina rukovodstva dolazi u pogon i razgovora s radnicima o zaštiti na radu dok rade svoj posao.
S druge strane imamo brojne uspješne poslodavce u Hrvatskoj koji su prepoznali koji su to preduvjeti za zdrava i sigurna radna mjesta i napravili su veliki iskorak u svom poslovanju i raduje nas da ih ima sve više.

Rekli bismo da je Hrvatska u cijeloj priči, barem po našem iskustvu prilično napredovala i da je zakonska regulativa dosljedna, međutim ima još dosta prostora za napredak kada je u pitanju razvoj kompetencija iz zaštite na radu za poslodavca, radnika, pa i stručnjaka zaštite na radu, jer sve počinje sa shvaćanjem i sposobnošću da se dobar sustav implementira i drži aktivnim. Nadalje, pitanja kontrole vanjskih izvođača radova i dalje su problem kod brojnih poslodavaca koji imaju potrebe za vanjskom uslugom.

Jedan veliki iskorak u dobrom sistemu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu može biti i vidljivo i predano rukovodstvo prema pitanjima zaštite na radu. Primjerice uvođenje sistema gdje najviša razina rukovodstva dolazi u pogon i razgovora s radnicima o zaštiti na radu dok rade svoj posao, i to uzimajući u obzir sve aspekte koji jedan rad čine zdravim i sigurnim, bilo tehničke, bilo ljudske, i nakon razgovora s radnikom pokreću eventualne akcije za poboljšanje, samim time pokazuju svoju predanost prema sigurnom sistemu rada i usađuju svima važnost takvog pristupa prema svakom radnom zadatku. Iz iskustva možemo reći da je ovaj pristup zaista efikasan.