Mirenje – najpogodniji način rješavanja radnih sporova

Mirenje za stranke predstavlja najpogodniji način rješavanja njihovog spora jer tijekom mirenja stranke zadržavaju kontrolu nad postupkom i provodi se u interesu svih stanaka u najkraćem roku i s minimalnim troškovima, a uz podršku stručnog izmiritelja s ciljem postizanja  nagodbe od zajedničkog interesa.

Budući da u ovom trenutku pri redovnim sudovima postoji značajan broj radnih sporova koji se odnose na tužbene zahtjeve vezane za naknadu štete zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i mobinga, Zavod za unapređivanje zaštite na radu predlaže strankama u navedenim sporovima kao i svakoj budućoj situaciji da dobrovoljno pokreću postupke mirnog rješavanja tih sporova kako bi se smanjili troškovi stranaka, skratilo vrijeme njihovog rješavanja, rasteretili sudovi, postigao sporazum stranaka o nagodbi na njihovo obostrano zadovoljstvo i održali korektni odnosi samih stranaka.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu promiče mirenje informiranjem zainteresiranih stranaka o mogućnostima i prednostima pokretanja postupka mirenja u svrhu postizanja nagodbe u radnim sporovima zbog naknade štete nastalih radi ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i mobinga.

Što je mirenje?
Tko sudjeluje u postupku mirenju?
Tko je izmiritelj?
Koji spor je najpogodniji za mirenje?
Kada se stranke mogu odlučiti na rješavanje radnih sporova iz područja zaštite na radu mirenjem?
Kako pokrenuti postupak mirenja?
Kada je dovršeno mirenje?
Da li je nagodba sklopljena u mirenju obvezujuća?
Tko snosi trošak u mirenju?
Koliki je trošak u mirenju?
Koje institucije organiziraju postupak mirenja u rješavanju radnih sporova iz područja zaštite na radu?