Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada za promicanje zaštite na radu

Na temelju članka 3. Pravilnika o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 1/11), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
PRIZNANJA I NAGRADE ZA PROMICANJE ZAŠTITE NA RADU

I.
Predmet javnog poziva je dodjela priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu.
Za promicanja zaštite na radu se dodjeljuju:
– priznanja
– nagrada za životno djelo.

Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu te unaprjeđenje zaštite na radu s ciljem smanjenja broja i intenziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom.

II.
Priznanja se dodjeljuju osobama koje su:
– ostvarile postignuća koja su unaprijedila zaštitu na radu,
– iskazale kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća i
– bile radno aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje osobi koja je:
– ostvarila postignuće koje je unaprijedilo zaštitu na radu,
– iskazala kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća i
– bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

Postignuće na kojemu se temelji prijedlog za nagradu za životno djelo, mora utjecati na unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

III.
Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Kandidat/kinja za dodjelu nagrade i priznanja može biti fizička osoba.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati:
– osobne podatke kandidata/kinje,
– kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade, s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta),
– vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem,
– podatke o predlagatelju.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih dostignuća kandidata/kinja na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata/kinje predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

O dodjeli priznanja i nagrade za životno djelo odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za zaštitu na radu.

Priznanja i nagrada će se dodijeliti u prigodi Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja 2016. godine.

Prijedlozi se dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
– “Prijedlog za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu” odnosno
– “Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu”

IV.
Rok za podnošenje prijedloga je 18. ožujka 2016. godine.
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb, 14. siječnja 2016.