Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokreće i organizira  Nacionalnu  kampanju STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. s ciljem prevencije ozljeda na radu i u vezi s radom te izostanaka s rada zbog bolovanja.


U provedbi kampanje, uz poruku „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“, očekuje se aktivno  sudjelovanje poslodavaca i uprava, sindikata, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, radničkih vijeća  i drugih dionika.

Nacionalnom  kampanjom  STOP ozljedama na radu“ namjera je unaprijediti  prevenciju rizika na radu, razvijati kulturu zaštite na radu, informirati, educirati i motivirati sve ključne dionike za  učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, te razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata, radničkih predstavnika  u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu.

Za djelatno uključivanje u kampanju pripremljeni su interaktivni vodiči kampanje i  praktični primjeri:

Vodič za analizu ozljeda na radu pomoć je u prikupljanju i obradi podataka, kako bi se temeljem analize  utvrdile daljnje smjernice u provedbi mjera i aktivnosti u cilju smanjenja broj ozljeda na radu i unapređivanja zaštite na radu. Obrađeni podaci osnova su za izradu i donošenje Akcijskog plana mjera i aktivnosti s utvrđenim ciljevima, nositeljima i rokovima  provedbe te mjerljivim rezultatima.

Vodič za izradu procjene rizika pomoć je za izradu temeljnog dokumenta zaštite na radu kod svakog poslodavca - procjenu rizika. Ista podrazumijeva organiziran i sistematičan rad na prepoznavanju, analiziranju i utvrđivanju mogućih opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada i u procesu rada. Pri procjenjivanju rizika moraju se uvažiti propisi i smjernice iz zaštite na radu.

Vodič za izradu Programa  osposobljavanja radnika za rad na siguran način upućuje kako  pripremiti i provesti edukativne sadržaje kako bi svaki radnik mogao u praksi primijeniti sve potrebne mjere i aktivnosti prevencije, te pravila i postupke zaštite na radu sukladno procjeni rizika.

Vodič za unutarnji nadzor pripremljen je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i namijenjen je poslodavcima, kao i ostalim dionicima u zaštiti na radu: stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima/koordinatorima radnika za zaštitu na radu i drugim osobama koje obavljaju i provode zaštitu na radu, te je smjernica za kvalitetno upravljanje zaštitom na radu.

Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu s praktičnim uputama i obrascima omogućava pripremu i provedbu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o radu.

Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu u određenoj tvrtki, odnosno ustanovi sadrži razradu aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, kvalitetnije planiranje i aktivnosti Odbora zaštite na radu, implementaciju sustava kvalitete, provedbu nabave radne opreme i sredstava rada, kontinuiranu suradnju svih ključnih dionika  i dr. U okviru strateških ciljeva tvrtke utvrđeni su i konkretni zadaci i ciljevi kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unapređivati, uz ulaganje u novu tehnologiju, opremu i  uvjete rada za optimiziranje troškova, ali i podizanje  razine sigurnosti radnika.

U zaštiti na radu, manje je više! Smanjenje broja ozljeda na radu ima višestruke pozitivne učinke za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. Uz smanjenje  broja ozljeda na radu i  dana bolovanja očekuje se kako će kampanja pridonijeti očuvanju radne sposobnosti radnika, smanjenju broja odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjenju gospodarskih gubitaka zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te  osiguranju stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline.

Posebna priznanja za doprinos kampanji  „STOP ozljedama na radu“ dodijelit će se najangažiranijim pojedincima i organizacijama za ostvarene učinke u promicanju kampanje, postignute rezultate u smanjivanju broja ozljeda na radu i unapređivanju zaštite na radu, te za  uvođenje i primjenu dobre prakse kojom se pridonosi očuvanju sigurnosti i zdravlja zaposlenih.

Zaštita na radu je prva!
Uključite se i Vi!

Prijavite sudjelovanje vaše tvrtke, ustanove, organizacije OVDJE.