Javna nabava

Sukladno članku 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.  90/11., 83/13., 143/13. i  13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona, te za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma provodi postupke javne nabave.

Nabava robe i usluga čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 200.000,00 kuna, te nabava radova čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i podzakonskim propisima o javnoj nabavi.

U skladu s člankom 13. Zakona o javnoj nabavi trenutno ne postoje gospodarski subjekti za koje bi postojala zakonska zabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirne sporazume.

Plan nabave

Kao što obvezuje članak 20. Zakona o javnoj nabavi Zavod donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Sukladno članku 181. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi Zavod je u obvezi izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.