Upravno vijeće

Djelokrug, ovlaštenja i odgovornost Upravnog vijeća uređeni su Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14. i 118/14.) te Statutom Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, br. 22/15. i 73/15.).
Članovi Upravnoga vijeća Zavoda:

  1. Gordana Palajsa, predsjednica
  2. Admira Ribičić, članica
  3. Mirjana Stanišak, članica
  4. Vatroslav Subotić, član

 

Sjednice održane u 2014. godini

1. sjednica Upravnog vijeća, održana 2. prosinca 2014.
2. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. prosinca 2014.

 

Sjednice održane u 2015. godini

3. sjednica Upravnog vijeća, održana 8. siječnja 2015.
4. sjednica Upravnog vijeća, održana 5. veljače 2015.
5. sjednica Upravnog vijeća, održana 19. veljače 2015.
6. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. ožujka 2015.
7. sjednica Upravnog vijeća, održana 8. travnja 2015.
8. sjednica Upravnog vijeća, održana 10. travnja 2015.
9. sjednica Upravnog vijeća, održana 13. travnja 2015.
10. sjednica Upravnog vijeća, održana 28. travnja 2015.
11. sjednica Upravnog vijeća, održana 27. svibnja 2015.
12. sjednica Upravnog vijeća, održana 17. lipnja 2015.
13. sjednica Upravnog vijeća, održana 10. rujna 2015.
14. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. studenoga 2015.

 

Sjednice održane u 2016. godini

15. sjednica Upravnog vijeća, održana 11. veljače 2016.
16. sjednica Upravnog vijeća, održana 29. ožujka 2016.
17. sjednica Upravnog vijeća, održana 02. svibnja 2016.
18. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. svibnja 2016.
19. sjednica Upravnog vijeća, održana 6. lipnja 2016.
20. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. studenoga 2016.
21. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. prosinca 2016.

 

Sjednice održane u 2017. godini

22. sjednica Upravnog vijeća, održana 3. siječnja 2017.
23. sjednica Upravnog vijeća, održana 30. siječnja 2017.
24. sjednica Upravnog vijeća, održana 15. veljače 2017.
25. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. veljače 2017.
26. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. ožujka 2017.
27. sjednica Upravnog vijeća, održana 16. svibnja 2017.
28. sjednica Upravnog vijeća, održana 17. srpnja 2017.
29. sjednica Upravnog vijeća, održana 16. listopada 2017.
30. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. prosinca 2017.

 

Sjednice održane u 2018. godini

31. sjednica Upravnog vijeća, održana 15. siječnja 2018.
32. sjednica Upravnog vijeća, održana 31. siječnja 2018.