O zaštiti na radu sa sindikatima: UVJETI RADA U FUNKCIJI UČINKOVITE DRŽAVNE UPRAVE

Nakon nedavnog radnog sastanka predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s državnim službenicima koji u ministarstvima obavljaju poslove zaštite na radu, u Zavodu je održan susret s predstavnicima reprezentativnih sindikata, potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; Borisom Plešom, predsjednikom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske, Zdravkom Lončarom, predsjednikom Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Darijom Umljenovićem, glavnim povjerenikom Sindikata policije Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o organizaciji i obavljanju poslova zaštite na radu u okviru djelokruga pojedinih ministarstava, stanju zaštite na radu, socijalnom dijalogu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu te prijedlozima za unapređivanje zaštite na radu u državnoj upravi.

Ocijenjeno je da je i u sustavu državnih službi potrebno, kao i u drugim djelatnostima osigurati provedbu propisanih mjera zaštite na radu, što uključuje izradu procjene rizika, osposobljavanje za rad na siguran način, preventivne zdravstvene preglede, te propisane preglede sredstava rada i osobne zaštitne opreme, a prostori za rad službenika i namještenika trebaju udovoljavati  odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada, kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti rada i preventivno spriječile ozljede i bolesti povezane s radom. Međutim, imajući u vidu specifičnosti pri obavljanju pojedinih poslova zbog njihovih posebnosti i neizbježnih proturječnosti s odredbama propisa iz područja zaštite na radu, kao i pri pojedinim poslovima oružanih snaga, policije, zaštite i spašavanja, zaštite osoba i imovine, vatrogasaca i pirotehničara te drugim specifičnim poslovima zaštita na radu uređuje se posebnom propisima ili priznatim pravilima zaštite na radu.

Socijalni dijalog, primjerena suradnja ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, te učinkovit rad Odbora za zaštitu na radu u značajnoj mjeri mogu doprinositi boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih u provedbi mjera prevencije, suglasni su predstavnici sindikata i Zavoda.

Zakon o zaštiti na radu utvrđuje minimum prava i obveza, što upućuje da je kolektivnim ugovorom, i internim aktima ovisno o određenim posebnostima, moguće na konkretniji način regulirati određena specifična pitanja.

Na značajnom broju mjesta rada, a posebno u administraciji i državnoj upravi zaposleni obavljaju poslove na računalu. Zbog toga su moguće pojave zdravstvenih problema zaposlenika vezano za koštano – mišićni sustav. Budući da te teškoće uzrokuju izostanke s rada zbog liječenja i mogu utjecati na kraću radnu aktivnost, u okviru projekta koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Zavod će izraditi program i različite praktične edukativne materijale za prevenciju i zaštitu zdravlja zaposlenih na administrativnim poslovima.

Zahtjevi posla svakim danom se povećavaju, a s njima se pojavljuju i novi rizici, pa je zakonodavac propisao i nove obveze poslodavaca kad je u pitanju prevencija stresa na radu ili u vezi s radom. Zato je važno u okviru svake radne sredine uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranja i rukovođenja, smanjiti rad pod pritiskom, utvrditi rizike stresa i mjere učinkovitog upravljanja stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje te ravnotežu privatnog i poslovnog života. U uvjetima provedbe daljnjih reformi u mirovinskom sustavu, a imajući u vidu i starenje radnog aktivnog stanovništva, i nužnost očuvanja radne sposobnosti svih radnika tijekom cijelog radnog vijeka, odgovoran i učinkovit pristup organizaciji rada i provedbi mjera zaštite na radu postaje u našoj zemlji imperativ, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.

Sudionici sastanka zaključili su da je nužno djelovati na poboljšanju mjera zaštite na radu u sustavu državne uprave, te će se nastaviti  daljnja suradnja Zavoda, sindikata, i stručnjaka za zaštitu na radu u državnoj službi, s nadležnim osobama u ministarstvima, s ciljem unapređivanja uvjeta rada i zaštite na radu.