Obilježavanje Svjetskog dana akreditacije

Svjetski dan akreditacije obilježava se 9. lipnja 2018. godine s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije. Riječ je o globalnoj inicijativi koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, a ovogodišnja tema promiče akreditaciju kao doprinos sigurnosti u najširem smislu.

Obilježavajući Svjetski nacionalni dan akreditacije i 13. godišnjicu samostalnog rada, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) organizira  radni skup koji će se održati 6 srpnja 2018. godine od 9.00 do 14.00 sati u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana akreditacije pripremljen je  promotivni video film u kojem je naglašena važnost brige za zdravlje radnika i sigurnost na radu, kao i uloga i doprinos akreditacije sigurnijem svijetu.

Promotivni  video možete preuzeti na internetskim stranicama HAA u rubrici vijesti –  http://www.akreditacija.hr/vijesti