Obilježavanje svjetskog i nacionalnog dana zaštite na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa Šumarskom školom u Karlovcu i Hrvatskim šumama obilježio je Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja. Vanja Glogovac, viša stručna savjetnica, predstavila je rad Zavoda za unapređivanje zaštite na radu učenicima trećih i četvrtih razreda Šumarske škole. Učenici su u velikom broju sudjelovali na izlaganju Hrvatskih šuma koji su im predstavili rad u šumarskoj djelatnosti kao visoko rizičan, te su educirali učenike kako pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu.

sumarska1

Iako učenici tijekom svoga obrazovanja koriste motorne pile i voze šumske traktore, do sada, kaže ravnateljica škole Đurđica Janjanin, nije bilo ozljeda. Drago Klarić izjavio je da se nesreće na radu u šumi i dalje događaju, ali su u velikoj mjeri smanjene. U Hrvatskim šumama smatraju da je ulaganje u zaštitu na radu, naročito u šumarskoj djelatnosti, jako bitno pa su o tome odlučili podučiti i svoje buduće kolege. Ravnateljica škole također je naglasila da u školi nije bilo ozljeđivanja učenika. Učenici će prilikom prvog zaposlenja proći osposobljavanje za rad na siguran način i trebat će znati kako se zaštiti na svom radnom mjestu i izbjeći moguće ozljede na radu, naglasio je Drago Klarić. Zahvaljujemo svim sudionicima na obilježavanju ovako značajnog dana zaštite na radu.