POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA PRELAZAK IZ TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

Pozivamo državne službenike (PRAVNIKE / ICE) i (PSIHOLOGE / INJE) koji bi se htjeli pridružiti našem timu u javnoj ustanovi, da iskažu svoj interes slanjem CV-a na e-mail ravnateljstvo@zuznr.hr

  Koja su radna mjesta otvorena?

  ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

Ravnateljstvo

  • VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA – završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo, položen državni stručni ispit, posjedovanje važećeg certifikata iz područja javne nabave, najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti, znanje rada na računalu.

Ako želite pratiti međunarodne i nacionalne propise iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika; obavljati stručne poslove u svezi s provedbom zakona, kolektivnog ugovora, internih akata i drugih propisa u odnosu na zaposlenike Zavoda; koordinirati pripremu mišljenja na nacrte prijedloga propisa iz zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika; pripremati objavu neslužbenih pročišćenih tekstova propisa iz područja zaštite na radu; sudjelovati u izradi plana nabave i provedbi postupaka javne i jednostavne nabave; sudjelovati u pripremi sjednica Upravnog vijeća Zavoda; sudjelovati u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga rada Zavoda; koordinirati aktivnosti na izradi izvješća, planova rada i drugih dokumenata Zavoda; postupati u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na radu; sudjelovati u drugim inovativnim programima Zavoda, prijavite se.

Ako posjedujete visoku razinu stručnih znanja, odgovorni ste, poduzetni, ambiciozni, motivirani, savjesni i profesionalni u radu, skloni timskom radu, posjedujete dobre komunikacijske i organizacijske vještine, a uz to želite proširiti i steći nova znanja, ostvariti kreativnost i predanim radom postići učinkovitost u radu u javnoj ustanovi, ovaj posao je prava prilika za Vas.

            Ukoliko nemate certifikat iz područja javne nabave, omogućiti ćemo vam edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoj.

– 1 izvršitelj/ica

– koeficijent 1,523

 

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

Služba za edukaciju informiranje i međunarodnu suradnju 

  • VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije, položen psihološki stručni ispit, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci.

             Ako želite sudjelovati u stručnim istraživanjima, edukacijskoj i informacijskoj djelatnosti Zavoda, sudjelovati u kreiranju anketa i obavljanju radnih zadataka koji se odnose na psihosocijalno radno okruženje i stres povezan s radom, sudjelovati u aktivnostima vezanim uz procjenu rizika te utvrđivanju mjera i aktivnosti prevencije, sudjelovati u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti, kampanja Zavoda i programima međunarodne suradnje, aktivno pratiti trendove vezane uz zaštitu na radu i očuvanje radne sposobnosti radnika, pružati stručnu potporu i savjete ključnim dionicima u području zaštite na radu, ako posjedujete komunikacijske i organizacijske vještine, a uz to želite proširiti znanja, ostvariti kreativnost i učinkovitost u radu u javnoj ustanovi, ovaj posao je prava prilika i izazov za Vas.

Ukoliko nemate položen stručni psihološki ispit, omogućiti ćemo vam edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoj.

– 1 izvršitelj/ica

– koeficijent 1,523

Poziv za državne službenike možete skinuti u pdf formatu ovdje