Radni susret u Ministarstvu pravosuđa

 O ORGANIZACIJI ZAŠTITE NA RADU

 

 

U Ministarstvu pravosuđa održan je radni sastanak Daniele Petričević Golojuh, glavne tajnice i Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, sa suradnicima, a središnja tema bila je organizacija i obavljanje poslova zaštite na radu u tom državnom tijelu.

Tijekom sastanka predstavnici Ministarstva pravosuđa informirali su predstavnike Zavoda o trenutnom stanju u području zaštite na radu, kadrovskoj situaciji vezanoj za stručnjaka za zaštitu na radu, potrebi izrade procjene rizika za sva mjesta rada i drugim pitanjima.

Dogovoreno je da će Zavod za unapređivanje zaštite na radu u okviru svoje nadležnosti pružiti stručnu pomoć Ministarstvu pravosuđa, koje će provesti potrebne aktivnosti kako bi se odgovarajući poslovi zaštite na radu organizirali u skladu s propisima.

Poseban radni sastanak održati će se s predstavnicima Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa a vezano za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu u kaznionicama, zatvorima  i odgojnim zavodima, u kojima se obavlja i rad zatvorenika.

Na sastanku je bilo riječi i o EU kampanji „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“  i prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“.