Strukovno obrazovanje: Za nove kompetencije i kulturu sigurnosti na radu

Radni susret Đurđice Janjanin, ravnateljice Šumarske i drvodjelske škole u Karlovcu i Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu bila je prilika za upoznavanje s aktualnom problematikom srednjeg strukovnog obrazovanja, obrazovanjem odraslih, obrazovanjem iz područja zaštite na radu, reformom obrazovanja te dogovor o daljnjoj suradnji.

Ova obrazovna ustanova ima tradiciju uspješnog kontinuiranog rada dugu 70 godina, a sada obrazuje učenike u četverogodišnjem  programu za zanimanja: šumarski tehničar, drvodjeljski tehničar dizajner, meteorološki tehničar te, u trogodišnjem programu, za zanimanja stolar, tapetar i  šumar.

Škola organizira i programe obrazovanja odraslih, prekvalifikacije za šumarskog tehničara, te programe osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom, čistačem guštika, motornom kosilicom, hidrauličnom dizalicom i  šumskim traktorom. U realizaciji nastavnog procesa koristi se zatvoreni i otvoreni prostori, opremljeni  kabineti, školska knjižnica,  radionice,   12 učionica, sportska dvorana, školska kantina, a za praktični rad otvoreni prostor – arboretum, poligon i meteorološki krug.

Vizija naše škole je, uz poštovanje tradicije i korištenje suvremenih tehnologija, približiti se obrazovnim načelima Europske unije  u strukovnom obrazovanju  i postati centar  izvrsnosti u šumarstvu, obradi drva i meteorologiji. Suvremeno društvo zahtjeva osposobljavanje pojedinca za život i rad u novim uvjetima pa se stoga otvara i potreba za novim kompetencijama kao što su: kreativnost, inovativnost, informatička pismenost, timski rad, potreba za stalnim stjecanjem novih znanja i vještina, brzo prilagođavanje promjenama i drugo, naglasila je ravnateljica Janjanin i istaknula da se posebna pozornost posvećuje obrazovanju učenika iz područja zaštite na radu.

Pitanje osiguranja kvalitetne i dostatne radne snage na tržištu rada najveći je izazov u Hrvatskoj, a upravo iz tog razloga važno je strukovno obrazovanje i razvoj kulture sigurnosti, a pretpostavka je primjerena  zastupljenost  područja zaštite na radu u nastavnim planovima i programima, u svim oblicima odgoja i obrazovanja, od najranije životne dobi pa tijekom cijelog života. Nove tehnologije, digitalizacija i novi oblici rada donose, uz određene prednosti, i nove oblike rizika za radnike, a time otvaraju potrebu za stjecanjem praktičnih znanja iz područja zaštite na radu prema potrebi određenog zanimanja, rekao je ravnatelj Begović.

Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora. Pored ispunjavanja propisanih obveza te kvalitetnog i kontinuiranog osposobljavanja svakog radnika za rad na siguran način, potrebno je provoditi i programe cjeloživotnog učenja u području zaštite na radu za različite dionike, polazeći od značaja edukacije za sigurnost i unapređivanje zaštite na radu.

Tijekom radnog susreta razgovaralo se i o različitim oblicima daljnje suradnje na promicanju kampanja i znanja iz područja zaštite na radu, kao i o inicijativi ravnatelja Begovića za uspostavu „Parka sigurnosti“  u arboretumu Šumarske i drvodjelske škole u Karlovcu. U okviru parka svake bi se godine, prilikom obilježavanja Međunarodnog tjedna zaštite na radu, u mjesecu  listopadu, posadilo drvo i na takav način oblikovala površina parka, te se doprinijelo širenju  svijesti o važnosti zaštite na radu i kretanja u prirodi za održiv rad, zdravo starenje, gospodarski i socijalni  razvoj zemlje.