Svečana promocija: Znanjem i vještinama razvijati poduzetništvo

U nazočnosti studenata, roditelja, prijatelja, profesora i gostiju u subotu, 9. lipnja 2018. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je promocija sedme generacije stručnih prvostupnika ekonomije poduzetništva i treće generacije stručnih specijalista menadžmenta malih i srednjih poduzeća Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski u Zagrebu.

Svečanosti su bili nazočni dekani Veleučilišta u Vukovaru i Karlovcu, dr.sc. Mirko Smoljić i dr. sc. Branko Wasserbauer, bivša dekanica ove visokoškolske ustanove dr. sc. Marina Gregorić, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović, mr. sig.  i predsjednik Upravnog vijeća Obrazovne grupe Zrinski Vitomir Tafra, dipl. oec.

U obraćanju nazočnima prof. dr. sc. Ivica Katavić, dekan Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski istaknuo je posebnosti na ovom studiju čiju okosnicu čini poticanje poduzetništva, i njegovog razvoja budući da studenti kroz poduzetnički inkubator i centar karijera imaju osiguranu savjetodavnu, administrativnu i logističku podršku u savladavanju znanja i vještina za praktičnu primjenu na tržištu rada i samostalnom upravljanju vlastitim poduzećem.

Obrazovanje je najvažniji oblik podrške razvoju poduzetništva, a mala i srednja poduzeća imaju specifične karakteristike i zahtjeve vođenja. Studenti stručnog i specijalističkog studija kroz svakodnevni praktični rad i rješavanje realnih poslovnih situacija neposredno se susreću s konkretnim poslovnim izazovima i rješenjima čiji je sastavni dio i provedba mjera zaštite na radu.

Uz prigodni program i dodjelu diploma, na svečanosti su uručene i dekanske nagrade za pokazanu izvrsnost tijekom studija.

Očekuje se da će i ova generacija završenih studenata uspješno nastaviti tradiciju prethodnika potvrđujući stečene stručne kompetencije u vlastitim poduzećima ili preuzimajući važne radne uloge u hrvatskom gospodarstvu.