Zaštita na radu i reforma obrazovanja: NACIONALNIM KURIKULUMOM RAZVIJATI KULTURU ZAŠTITE NA RADU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, nakon provedenih stručnih rasprava i e-Savjetovanja, usvojilo prijedloge Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na sadržaje u nacionalnom kurikulumu nastavnog predmeta Tehnička kultura vezano uz područje zaštite na radu. Nacionalni kurikulum ovog nastavnog predmeta objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja:  https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2018/OBRAZOVANJE/Nacionalni-kurikulumi/tehnicka_kultura_nakon_recenzije_ozujak_2018.pdf, a provodit će se od ove jeseni u sklopu eksperimentalnog projekta „Škola za život“.

U opisu nastavnog predmeta u navedenom  kurikulumu jasno je istaknuto da je potrebno od rane dobi ukazivati na važnost i obvezu primjene mjera zaštite na radu s ciljem očuvanja vlastite i  sigurnosti drugih.

Projektom „Škola za život“ obuhvaćene su ukupno 72 škole, 46 osnovnih i 26 srednjih, u kojima će se primijeniti  novi kurikulumi, različiti oblici rada, metode podučavanja i  nastavna sredstva. Navedeni  program prvi je korak u okviru Cjelovite kurikularne reforme, čiji je cilj ostvarenje učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja koje će pratiti potrebe i zahtjeve svakodnevnog suvremenog života i svijeta rada.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu je aktivno sudjelovao u e-savjetovanju o novim kurikulumima,  pojedinih nastavnih predmeta, međupredmetnih tema i određenih područja te je  svojim prijedlozima pridonio kvaliteti ukupno 15 kurikuluma, osobito u predmetima u kojima je potrebno  osigurati  zastupljenost područja zaštite na radu, a s ciljem razvoja kulture prevencije od najranije životne dobi.

U dopisu Lidije Kralj, pomoćnice ministrice  znanosti i obrazovanja  upućenom Vitomiru  Begoviću, ravnatelju  Zavoda  za unapređivanje  zaštite na radu, uz zahvalnost na doprinosu u oblikovanju nacionalnog kurikuluma,  između ostalog se naglašava  kako su upravo prethodno istaknute činjenice sadržane u 2. poglavlju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u RH, pod nazivom „Svrha, vrijednosti, ciljevi i načela strukovnog obrazovanja“, budući da strukovno obrazovanje  promiče zaštitu na radu kao jednu od specifičnih vrijednosti strukovnog obrazovanja koja doprinosi sprječavanju rizika i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.