Zavod i Udruženje obrtnika Grada Zagreba: Osigurati rad bez nezgoda

Upoznavanje Udruženja obrtnika Grada Zagreba s brojnim aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu,  te informiranje  o problematici s kojom se susreću obrtnici u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu bile su teme radnog susreta Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda  s Antunom Trojnarom, predsjednikom Udruženja obrtnika Grada Zagreba,  Hrvojem Grajnerom, članom Upravnog odbora i Nikom Komljenovićem,  pravnikom.

Struktura poslovnih subjekata u našoj zemlji obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i smanjenja troškova. U EU i Hrvatskoj radna snaga sve je starija, uvjeti za odlazak u mirovinu se mijenjaju, duži ostanak u svijetu rada je realnost, već sada osjeća se nedostatak radnika pojedinih zanimanja u većini sektora, pa sve to upućuje na nužnost osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka kao i potrebu skrbi o zdravlju ne samo u radnoj već i životnoj sredini, kazao je ravnatelj Zavoda Begović.  Najavljenim promjenama Zakona o mirovinskom osiguranju otvorit će se mogućnost uključivanja na tržište rada umirovljenika, pa će biti nužno pojačati aktivnosti na njihovom stručnom kao i osposobljavanju za rad na siguran način kako bi se djelovalo preventivno.

Redovito praćenje primjene propisa u području zaštite na radu,  njihova ažurna i pregledna objava, davanje stručnih mišljenja, svakodnevna interaktivna komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci u radnim sredinama s ključnim dionicima, jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda,  koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i praktično otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu. Svaka ozljeda na radu mora se analizirati, utvrditi uzroke i propuste, provesti edukaciju svih dionika, te provedbom mjera prevencije i postupanjem isključiti njeno ponavljanje.

Tijekom susreta razgovaralo se o brojnim aktivnostima Zavoda umjerenim na pružanje podrške poduzetnicima i obrtnicima putem njihovih udruženja, komora kao i suradnji s Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima, kao potpornim poduzetničkim institucijama. Značajno je da je u svojem izvješću o strateškom okviru EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020., Europski parlament skrenuo pozornost Europske komisije na važnost provedbe, poštovanja i izvršenja zakonodavstva u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu kao i na niz povećanih ili novih rizika. Pri tome se naglašava potreba zaštite svih radnika bez obzira na veličinu poslodavca, vrstu posla ili vrstu radnog angažiranja. Zato je vrlo važna pomoć mikro i malim poslodavcima te obrtnicima kako bi usklađeno te na učinkovit i djelotvoran način organizirali i provodili mjere zaštite na radu. Na osnovu statističkih podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata u našoj zemlji, najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo je od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, u Hrvatskoj je i 76.827 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Besplatno savjetovalište ZNR 3u1, Otvorena vrata Zavoda „Učinkovita zaštita na radu = Učinkovito gospodarstvo“,  organizacija Info dana u suradnji s Obrtničkim komorama „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“,  mogućnost sudjelovanja u različitim edukativnim programima „Zaštiti se znanjem!“, edukacija početnika u poduzetništvu i osnivanju obrta, „Za siguran poduzetnički korak„ i niz drugih korisnih sadržaja, samo su jedan dio usluga koje poduzetnicima i obrtnicima svakodnevno pruža Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Na razini EU kampanjama se podiže svijest o rizicima i potrebi širenja internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika. U Hrvatskoj je uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, izrađen prvi interaktivni OiRA alata za procjenu rizika za frizersku djelatnost, kako bi se na jednostavan način omogućila primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. U tijeku su edukativne radionice za vlasnike frizerskih salona, a Zavod će u okviru novog europskog projekta nastaviti pripremu OiRA alata za druga zanimanja, a izradit će se i aplikacija za procjenu rizika RISKO, kao pomoć srednjim i velikim tvrtkama, naglasio je ravnatelj Begović.

Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Antun Trojnar,  informirao je o organizaciji i radu ove organizacije  koja djeluje kroz 28 sekcija i šest cehova,  te je izrazio potporu aktivnostima Zavoda kojima se pruža konkretna pomoć poduzetnicima i obrtnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu.

Tijekom sastanka bilo je riječ i o prvoj Nacionalnoj kampanji u Republici Hrvatskoj „STOP ozljedama na radu“,  čijom provedbom u svakoj radnoj sredini je moguće doprinijeti poboljšanju i unapređenju radnih uvjeta, smanjenju stope ozljeda na radu, uz povećanje produktivnosti i konkurentnosti, smanjenje  troškova,  te osiguranje stabilnosti zdravstvenog i mirovinskog sustava.

Budući je u tijeku ove i slijedeće godine i Europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ prilika je da se istakne važnost prevencije i sprječavanja rizika u radu s opasnim tvarima,  te pruži pomoć poslodavcima i radnicima, posebno u mikro, malim tvrtkama te obrtima kako bi praktično koristili informacije i primijenili dobru praksu,  istaknuto je na sastanku.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Udruženja obrtnika Grada Zagreba iskazali su interes za nastavak dosadašnje suradnje na informiranju, savjetovanju i edukaciji obrtnika iz područja zaštite na radu.