Zavod u Strojarskoj i tehničkoj školi „Fausta Vrančića“: SIGURNO MJESTO RADA I UČENJA

O zastupljenosti sadržaja iz područja zaštite na radu u nastavi za učenike strukovnih zanimanja, organizaciji i provedbi propisanih mjera zaštite na radu u Strojarskoj i tehničkoj školi „Fausta Vrančića“ u Zagrebu, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu razgovarali su s ravnateljem ove ustanove Dubravkom Diklićem. Škola koja će biti jedan od budućih Centara kompetencija, trenutno zapošljava 80 nastavnika i administrativno-tehničkog osoblja, a različite obrazovne programe pohađa oko 650 učenika.

Škola nosi naziv svestranog, jezikoslovca, povjesničara, konstruktora i tehničkog pisca, diplomata, inženjera, svećenika i biskupa.

Vrančić je hrvatski jezik smatrao najljepšim i nazivao ga je dalmatinskim jezikom. Tvorac je tehničke terminologije na hrvatskome jeziku. Faustovo poznavanje tehničkih crteža Leonarda da Vincia rezultiralo je izdavanjem njegovoga najznačajnijega djela „Machinae novae“ (Novi strojevi), koji sadrži 56 različitih tehničkih konstrukcija. Ideja o spuštanju čovjeka padobranom zamišljena je u glavi genijalnog Leonarda da Vincia, a usavršena konstrukcijom i realizacijom Fausta Vrančića, koji je u Veneciji izveo skok svojim padobranom, pri čemu je rekao:

„Moj izum služi da čovjek skoči sa visokoga mjesta, a da se pritom ne ozlijedi.“

U Strojarskoj i tehničkoj školi „Fausta Vrančića“, u suvremeno opremljenim učionicama, laboratorijima i praktikumima zainteresirani redoviti polaznici ove škole mogu upisati obrazovanje za nekoliko zanimanja, a isto mogu učiniti i odrasli polaznici.

Ključna svrha zanimanja strojarski računalni tehničar je upravljati proizvodnim procesom pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u srodnim područjima. Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. Strojarski tehničar projektira, izrađuje, upotrebljava i održava različite strojeve i alate, sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. Tehničar za vozila i vozna sredstva radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.

Strojarska i tehnička škola „Fausta Vrančića“ kontinuirano sudjeluje u projektima i inicijativama školske, lokalne i međunarodne zajednice; kao što je program cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci, zatim provedba tri projekta u okviru programa mobilnosti, i realizacija stručne prakse učenika iz CNC tehnologija u Saveznoj Republici Njemačkoj. Škola je uključena i u dva projekta čiji je cilj moderniziranje školskih strukovnih kurikuluma.

Realizacija nastavnog plana i programa odvija se u školskim praktikumima i kod poslodavaca među kojima su i velike tvrtke, Dalekovod d.d., Končar d.d., Dukat d.d., Zvijezda d.d. i mnogi drugi.

Posebno je vrijedno istaknuti da je Strojarska i tehnička škola „Fausta Vrančića“ ovogodišnji dobitnik priznanja učenicima i mentoru koji su na HUP-om natječaju „Poduzetnici budućnosti“ osvojili nagradu od 10.000 kuna za svoj kreativan projekt „Punjač mobitela putem elektrostatskog naboja ljudskog tijela“. Natječaj „Poduzetnici budućnosti“ bio je namijenjen timovima svih srednjih škola Republike Hrvatske, a Hrvatska udruga poslodavaca provodila ga je u partnerstvu s predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva koje su škole dobile kao nagradu za najbolje ocijenjene projekte i ideje uložit će se u edukaciju učenika o poduzetništvu te razvoj poduzetničkih znanja i vještina učenika škole.

Tijekom razgovora naglašeno je da je važno da proces učenja u području zaštite na radu krene od najranije životne dobi, da slijedi kroz redovno obrazovanje pojedinca i da se odvija tijekom cijele radne karijere, odgovarajući na adekvatan način na različite tehničke, socijalne, ekonomske i ostale promjene i izazove u društvu.

Zavod je u proteklom razdoblju pokrenuo i realizirao uspješan i dobro prihvaćen program namijenjen edukaciji djece predškolske dobi pod nazivom „S osmjehom korak po korak u siguran dan“. Naime, ukoliko djeca počnu učiti o sigurnosti i zaštiti na radu isto kao što uče čitati i pisati,ti će aspekti postati prirodni dio načina na koji oni rade, igraju se i žive. Pri tome će razviti dobar odnos prema sigurnosti koji će ih pratiti tijekom daljnjeg obrazovanja i njihova radnog vijeka.

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović zahvalio je učenicima i nastavnicima ove škole na ostvarenim inovativnim poduzetničkim projektima te je istaknuo da je sastavni dio svake radne aktivnosti i primjena mjera zaštite na radu. Naglasio da je Zavod za unapređivanje zaštite na radu posebno zainteresiran za suradnju s Regionalnim centrima kompetentnosti u različitim sektorima budući će oni omogućiti stjecanje teoretskog i posebno praktičnog znanja kako redovnih učenika, tako i odraslih polaznika kroz ponudu različitih programa cjeloživotnog učenja. Istaknuo je da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa, a razvoj kulture zaštite na radu temeljni je preduvjet provođenja učinkovitih mjera prevencije, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom. Ključna je nacionalna zadaća u okviru kurikuluma obrazovnih programa osigurati da polaznici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka. Dugoročno poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu u našoj zemlji moguće je ostvariti jedino kroz kontinuirano i cjeloživotno učenje svih ključnih dionika.

U okviru radnog posjeta predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u pratnji ravnatelja škole Diklića obišli su učionice i tehničke kabinete, i neposredno se upoznali s organizacijom i provedbom strukovne nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi.